top of page

Birliğimizin kuruluş amacı

 

Kültür balıkçılığı veya yetiştiricilik yolu ile elde edilen balık ve diğer su ürünlerinin üretimini geliştirmek, kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştirilmesini, işlenmesini ve değerlendirilmesini temin etmek, iç ve dış pazarlara uygun norm ve standartlarda ürün sevk etmek ve  pazarlamaya ilişkin tedbirleri alarak üyelerin ekonomik  menfaatlerini korumak, girdi temini konusunda üyelerine yardımcı olmak, araştırma, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri ile üyelerinin çalışmalarını desteklemek, gerekli hizmetleri vermek, üyeler arası koordinasyonu sağlamak ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununda sayılan diğer görevleri yerine getirmektir.

bottom of page